Piaristická materská škola Františka Hanáka, Prievidza

Oznam

Milí rodičia, dňa 10.12.2015  sa koná akcia Babyssiting Day – Deň varovania. Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky, že to pokryje výdavky iba na jeho stráženie – varovanie. Pripravovaný  babysitting  je ale...

Viac