Piaristická materská škola Františka Hanáka, Prievidza

Jarný zber papiera

V dňoch 4. 4. (pondelok) – 8. 4. 2016 (piatok) sa uskutoční zber papiera. Papier je možné priniesť ráno 7:00 – 8:00 a poobede 14:00 – 16:00 na školský dvor, prípadne odovzdať priamo v zberných surovinách a priniesť potvrdenie a peniaze. V tomto...

Viac

Čas prevádzky

ČAS PREVÁDZKY PIARISTICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY F. HANÁKA PRIEVIDZA V zmysle  §2 odst. 6 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole po prerokovaní so zákonnými zástupcami detí dňa 28.4.2016 a po súhlase zriaďovateľa určujem čas prevádzky...

Viac

Tlačivá na stiahnutie

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Splnomocnenie na preberanie detí z MŠ Úhrada mesačného poplatku za pobyt dieťaťa Dotazník k zápisu 2020-2021 Žiadosť o prijatie do MŠ Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov Prihláška...

Viac