fbpx

Kurzy o výchove detí sa konali v príjemnej atmosfére

V termíne od 3. mája do 7. júna 2018 sa v priestoroch Piaristickej spojenej školy F. Hanáka uskutočnilo v podvečerných hodinách 5 stretnutí Kurzu pre rodičov detí do 10 rokov. Tvorcami kurzu o výchove sú manželia Nicky a Sila Lee, ktorí spoločne vychovali štyri deti a pracujú v službe rodinám už vyše desaťročie.

V Prievidzi sa v tomto turnuse kurzu zúčastnilo 15 účastníkov, ktorých k účasti na kurze priviedla túžba viac pochopiť deti a nájsť odpovede na otázky: Ako budovať u detí dôveru? Ako správne stanoviť hranice? Ako reagovať v situáciách, v ktorých sa dieťa učí pracovať so svojimi emóciami?

Na prvom stretnutí si rodičia mohli zakúpiť brožúru, ktorá obsahovala zhrnuté základné myšlienky a praktické tipy k jednotlivým témam. Témy boli prezentované z DVD v poradí: Budovať pevné základy v rodine, Napĺňanie potrieb našich detí, Stanovenie hraníc, Učiť deti zdravým vzťahom, Zameranie na dlhodobý cieľ.    Medzi najdôležitejšie veci, ktoré sa účastníci na kurze naučili bolo porozumenie deťom (pohľad na situácie v rodine optikou dieťaťa), povzbudenie k prejavovaniu lásky a v odvahe stanovovať hranice vo výchove a trvať na nich.

Pre plnohodnotný čas strávený na kurzoch bola rodičom počas všetkých stretnutí zabezpečená i služba opatrovania detí, ktorú účastníci v záverečnom hodnotení mimoriadne ocenili.

 

organizačný tím: Mgr. Marta Orlíková, Mgr. Anežka Kútiková, PhDr. Marta Dudžíková