Piaristická materská škola Františka Hanáka, Prievidza

Pozvanie

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA STRETNUTIE S PÁNOM  JEŽIŠOM, KTORÉMU SA CHCEME POĎAKOVAŤ ZA TENTO POLROK V MATERSKEJ ŠKOLE. DETI SI PRE VÁS PRIPRAVILI VIANOČNÚ BESIEDKU. TEŠÍME SA NA VÁS  16. 12. 2015  O 16:00 h V ŽABKOVEJ TRIEDE.

Viac

Oznam

Milí rodičia, dňa 10.12.2015  sa koná akcia Babyssiting Day – Deň varovania. Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky, že to pokryje výdavky iba na jeho stráženie – varovanie. Pripravovaný  babysitting  je ale...

Viac