Oceňovanie víťazov okresných kôl predmetových olympiád v šk. roku 2013/2014

Oceňovanie víťazov okresných kôl predmetových olympiád v šk. roku 2013/2014

Dňa 28. 5. 2014 sa v Dome kultúry v Necpaloch konalo oceňovanie víťazov predmetových súťaží a olympiád v okrese Prievidza. Z našej školy boli pozvaní a ocenení 5 žiaci, ktorí nás v tomto školskom roku úspešne reprezentovali v okresných kolách týchto súťaží:

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA (kategória C – projektová časť) – Dagmar Budd (tercia) – 2. miesto

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA (kategória C)
Kristína Grolmusová (kvarta) – 1. miesto,Jana Viktória Grušpierová (IX. B) – 2. miesto

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA (kategória Z7) Adam Tulik (sekunda) – 2. miesto

PYTAGORIÁDA (kategória P7) – Adam Debnár (sekunda) – 2. miesto      

Deťom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!        

Mgr. Martina Grolmusová