Čardáš 2014 – aj tento rok sme prispeli k vytvoreniu rekordu