fbpx

Milí žiaci a študenti !

Potvrdzovanie preukážok a vydávanie potvrdení si môžete uplatniť v budove Piaristickej spojenej školy F. Hanáka, Ul. A. Hlinku 44, Prievidza  na I. poschodí, kancelária č. dv. 41 nasledovne:

v mesiaci júl 2016: od 11.7.2016 do 29.7.2016 v čase 9.00 hod. – 12.00 hod.
v mesiaci august 2016 od 22.8.2016 do 31.8.2016 v čase 12.00 hod. – 15.00 hod.

Od 1.8.2016 do 21.8.2016 z dôvodu čerpania dovolenky sa potvrdenia nevydávajú.
Potvrdenia na rodinné prídavky budeme vydávať keď sa začne nový školský rok 2016/2017 – t. j. v pondelok 5.9.2016.