fbpx

Voľné pracovné miesto

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi prijme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa odborných predmetov pre študijný odbor grafik digitálnych médií.

Miesto výkonu práce:

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi, organizačná zložka Piaristická stredná odborná škola Františka Hanáka v Prievidzi.

Rozsah úväzku : 72% (t.j. 16 vyučovacích hodín týždenne)

Požiadavky na vzdelanie:

  • Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s príslušným aprobačným predmetom – informatika, programovanie
  • Vysoká škola II. stupňa – učiteľstvo profesijných  predmetov na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru informatik, grafik digitálnych médií
  •  V neučiteľských odboroch: VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru elektrotechnik a doplňujúce pedagogické štúdium
  • V neučiteľských odboroch: VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore informatik, programátor, výpočtová technika a doplňujúce pedagogické vzdelanie

Všeobecné požiadavky:

  • občianska a morálna bezúhonnosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

 

Možný nástup ihneď

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do 23.9.2016 na adresu:

e-mail: skola@piaristi-pd.sk

Ing. Soňa Vidová

Telefónny kontakt: 046/5424949

Piaristická spojená škola F. Hanáka

A. Hlinku 44, 97101 Prievidza