fbpx

Kandidátka na voľbu členov Rady školy

Voľba členov Rady školy PSŠ F. Hanáka Prievidza sa uskutoční dňa 22.9.2016 počas rodičovského združenia. Kandidáti budú predstavení na plenárnom rodičovskom združení o 16.hod., voľba prebehne tajným hlasovaním na triednych schôdzkach. Členmi Rady školy sa stanú  traja rodičia, ktorí v tajnej voľbe získajú najväčší  počet platných hlasov. O výsledku volieb budú rodičia informovaní pomocou webovej stránky a na nástenke aktualít vo vestibule školy. Kandidátka tu …