Kandidátka na voľbu členov Rady školy

Kandidátka na voľbu členov Rady školy

Voľba členov Rady školy PSŠ F. Hanáka Prievidza sa uskutoční dňa 22.9.2016 počas rodičovského združenia. Kandidáti budú predstavení na plenárnom rodičovskom združení o 16.hod., voľba prebehne tajným hlasovaním na triednych schôdzkach. Členmi Rady školy sa stanú  traja rodičia, ktorí v tajnej voľbe získajú najväčší  počet platných hlasov. O výsledku volieb budú rodičia informovaní pomocou webovej stránky a na nástenke aktualít vo vestibule školy. Kandidátka tu …