fbpx

Výsledky volieb rodičov do Rady školy

Za členov Rady Piaristickej spojenej školy F. Hanáka boli zvolení títo rodičia: Ing. Michal Danko, Ing. Marek Kotian, Mgr. Manuela Smahová. >> Zápisnica z volieb <<