fbpx

Október – mesiac úcty k starším

V rámci mesiaca október, mesiaca úcty k starším sa niektorí naši žiaci zúčastnili besedy s prezidentkou neziskovej organizácie Fórum pre pomoc starším Ľubicou Gálisovou. Tá spoločne so svojou spolupracovníčkou priblížila ich prácu a problém, ktoré v súčasnosti na staršiu generáciu doliehajú. Poukázali hlavne na nevšímavosť a ľahostajnosť ľudí voči rodičom a starým rodičom, čím sa cítia odstrčení a nepotrební. Žiakov nabádali, aby rozmáhajúcemu sa negatívnemu fenoménu ľahostajnosti verejnosti k týmto problémom postavili, zaujímali sa a vážili si starších. Tiež zdôraznili, že múdrosť a skúsenosti rodičov a starých rodičov sa z kníh naučiť nedá.

[nggallery id=355]