fbpx

Mobilné genetické laboratórium príde aj na našu školu!

Skupinka biologických nadšencov z krúžku Experimentálna biológia sa spolu so svojím učiteľom rozhodli zapojiť do výzvy „Genetika na kolesách“. Natočili súťažné genetické video, v ktorom hravou formou nasimulovali a vysvetlili replikáciu DNA. Aj napriek časovému stresu a blížiacemu sa termínu vďaka príkladnej tímovej práci s rozdelením úloh vytvorili video, ktoré zaujalo pracovníkov Katedry genetiky PRIF UK. Takže spomedzi niekoľkých desiatok škôl z celého Slovenska vybrali 8 škôl, ktoré tento rok navštívia s mobilným genetickým laboratóriom. Tešíme sa, že naša škola je medzi týmito 8 vybranými školami. Súťažné video môžete vidieť na tomto linku. Súčasťou ich návštevy bude popularizačná prednáška a realizácia genetických experimentov a v poobedňajších hodinách prednáška a beseda s učiteľmi biológie z regiónu. O termíne budeme informovať na tejto stránke.