fbpx

Oslavovali sme sviatok zakladateľa a vyhlásenie Kalazanského jubilejného roka 2017

V piatok 25. novembra 2016 sme oslávili sviatok sv. Jozefa Kalazanského, nazývaný Patrocínium. V tento deň sa v našej škole neučí klasickým spôsobom, ale stretávame sa preto, aby sme si pripomenuli život a dielo zakladateľa Rehole piaristov a prvých bezplatných ľudových škôl v Európe. Tento výnimočný deň sa začal triednickou hodinou, na ktorej sa žiaci oboznamovali s dielom patróna Zbožných škôl. Potom sa všetci zúčastnili slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval generálny vikár banskobystrickej diecézy vdp. Branislav Koppal. Ten si okrem homílie pripravil aj zaujímavú prednášku pre zamestnancov školy. Vo svojom príhovore sa dotkol života diecézy, prežívania viery v súčasnej spoločnosti aj prierezu rôznych teologických a filozofických prúdov. Stretnutie plné príjemnej atmosféry zakončil slávnostný obed a niektorí učitelia využili dokonca aj možnosť výstupu na vežu piaristického kostola.

V tento deň, resp. 27. novembra sa s povolením Svätého Otca Františka zároveň začal Kalazanský jubilejný rok 2017, ktorého mottom je: Vychovávať, hlásať, pretvárať. Príležitosťou na jeho vyhlásenie je 400. výročie založenia Rehole piaristov (1617 – 2017) a 250. výročie kanonizácie sv. Jozefa Kalazanského. Tento rok bude teda významný pre celé spoločenstvo piaristických škôl. Je pozvaním prežívať tento rok „vo vášnivej láske k Pánovi Ježišovi a jeho Matke Márii; v bezpodmienečnom odovzdaní sa službe evanjelizovať výchovou; v jeho odovzdanosti, aby boli piaristické školy priestorom spoločenstva a misie a v jeho hlbokej dôvere k deťom a mládeži, ktorí sú nositeľmi života a plnosti.“ Prinášame tiež pozdrav Generálnej kongregácie piaristických škôl.

Drahí bratia a sestry,
všetkým vám, ktorí milujete Kalazanského a žijete túto lásku ako cestu viery, vyplývajúcu z osobného stretnutia sa s Ježišom.

Všetkým vám, ktorí ste zasvätili svoj život deťom a mládeži, ako to urobil Kalazanský.

Všetkým vám, ktorí skrze piaristické vzdelávanie hľadáte tých, ktorí nás potrebujú najviac.

Všetkým, ktorí cítia povolanie žiť charizmu danú Bohom Jozefovi Kalazanskému.

Všetkým deťom a mladým, rodinám, pedagógom, všetkým tým, ktorí kráčajú popri Zbožných školách.

Všetkým vám: ŠŤASTNÝ KALAZANSKÝ DEŇ! Šťastný a úrodný Piaristický jubilejný rok!

Všetkým vám, bratia a sestry, gratulujeme zo srdca a ďakujeme za všetko, čím žijete a za to, že pokračujete v budovaní sna sv. Jozefa Kalazanského.

Dnes, 27. novembra, začína Patrocínium sv. Jozefa Kalazanského.

Poďme dnešný deň osláviť hlbokou kalazanskou radosťou, spolu s naším Svätým Otcom.

 

Zuzana Škrinárová

[nggallery id=384]