fbpx

Školské kolo biologickej olympiády.

V posledný novembrový týždeň učitelia biológie na gymnáziu pripravili a zrealizovali so žiakmi školské kolo biologickej olympiády, čím sa začal 51. ročník tejto každoročne obľúbenej súťaže. V tomto roku si skúsili porovnať svoje vedomosti medzi sebou 6 žiaci kvarty v kategórii C, 10 žiaci z tried kvinta, 1.G, sexta a 2.G v kategórii B a tri septimánky v najvyššej a najťažšej kategórii A. Všetci súťažiaci museli okrem teoretických vedomostí preukázať zručnosti pri realizácii experimentov, dôslednosť v dodržiavaní protokolu experimentov, pozorovací talent a schopnosti analýzy a vyhodnotenia výsledkov. Súťažiaci mali napríklad podľa mikroskopického pozorovania a chemického testu identifikovať 2 vzorky zásobných polysacharidov rastlín. Zaujímavé je, že každý ukázal v niektorom ohľade svoje silné stránky, no reprezentovať školu vo vyšších kolách môžu len tí všestrannejšie nadaní. V kategórii C boli všetci úspešnými riešiteľmi, ale najlepší bol Martin Franek (1. miesto) a Eva Koštialiková (2. miesto). Tretie miesto obsadila Dominika Detková. V kategórii B spomedzi silnej konkurencie sa presadil Jakub Kunovský z kvinty (1. miesto) a Bibiána Tinková (2. miesto), obaja sa stali aj úspešnými riešiteľmi. Tretie, no nepostupové miesto získala Katarína Šimkovičová z 2.G. V kategórii A sa na prvom mieste umiestnila Anna Štefíčková, o pár bodov nižšie sa ocitla Dominika Smatanová a diplom za tretie miesto získala Kristína Grolmusová. Všetky sa stali úspešnými riešiteľkami, čo dokazuje, že všetky majú veľmi dobré základy v poznaní a chápaní biologických zákonitostí. Víťazom gratulujeme a postupujúcim prajeme veľa síl a chuti do štúdia a prípravy na okresné alebo krajské kolá.

[nggallery id=390]

Mgr. Marek Šimurka