fbpx

Stop šikane na školách.

Problematiku šikanovania na školách nemožno podceňovať. Treba učiť deti zodpovednosti za svoje správanie už v rannom detstve. Deti potrebujú stanovené hranice svojho správania, potrebujú dobré a správne pravidlá a dôslednosť. Musíme ich pripravovať na život v reálnom svete so všetkými jeho nástrahami. Preto našu školu navštívila kpt. Daniela Preťová, preventistka PZ v Prievidzi, aby žiakom piateho ročníka porozprávala o podstate šikanovania, o mieste realizácie šikanovania, o spôsoboch jeho prevedenia, o rozdielnostiach v spôsobe šikanovania u obidvoch pohlaví a pod. Veríme, že si deti z tohto stretnutia odniesli dôležité poznatky, aby mohli včas rozpoznať tento negatívny jav a nebáli sa správne zachovať v danej situácii.

Mgr. Monika Píšová