Oznam

Oznam

Vážení rodičia,

Dňa 12.12.2016 na zasadnutí Rady rodičov , bola schválená zmena rozpočtu Združenia rodičov pri PSŠ F: Hanáka. Zmena nastala v položke ročenka, kde suma 1000 eur bola znížená na sumu 540 eur a v položke technika, zo sumy 1200 eur na sumu 460 eur. Získané peňažné prostriedky (460+740 eur) budú použité  v sume  na lektora ANJ pre základnú školu v jarných mesiacoch. Techniku a učebné pomôcky budeme v prípade získania peňažných prostriedkov z poukázaných  2% od Vás zakupovať z týchto zdrojov.

S pozdravom Ing. Hupka Peter