fbpx

Úspechy v biologickej a geografickej olympiáde.

Prievidza, 17.2.2017

V uplynulých týždňoch sa naši žiaci zúčastnili viacerých súťaží. Dňa 7.2.2017 v CVČ Prievidza súťažili žiaci zo škôl z celého okresu v geografickej olympiáde. Naši žiaci v kategórii E sa umiestnili na 16. a 11. mieste (z celkového počtu 30 súťažiacich). V kategórii F si vďaka vytrvalej práci a náročnej príprave naši žiaci počínali ešte úspešnejšie: spomedzi 28. súťažiacich sa dvaja siedmaci stali úspešnými riešiteľmi: Jakub Struhačka sa prebojoval na 7. miesto len s dvojbodovým rozdielom oproti 3. miestu. Medailovú pozíciu získal jeho spolužiak Andrej Mazánik, ktorý vďaka najlepšiemu počtu bodov z teoretickej časti obsadil 2. miesto a tak si zabezpečil postup do krajského kola. Gratulujeme!

Dňa 9.2.2017 si traja žiaci skúsili online súťaž v kategórii Z geografickej olympiády. Z tridsiatich veľmi rôznorodých otázok s jednotiacou témou „Srbsko“ získal Damián Leporis zo septimy 27 bodov. Poradie po krajoch zatiaľ nebolo zverejnené, len tabuľka s výsledkami vyše 1000 súťažiacich z celého Slovenska.

No najlepšie výsledky prinieslo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C, ktorého sa zúčastnili dvaja žiaci kvarty. Martin Franek súťažil v projektovej časti so svojím výskumom „Šlichové minerály a ich zdrojové horniny z Malej Magury“ a z 2. miesta postupuje na krajské kolo. Súčasne súťažil aj v teoreticko-praktickej časti, kde prekonal aj tento svoj úspech, pretože zvíťazil a z 1. miesta postupuje do krajského kola. Skvele si počínala aj jeho spolužiačka Eva Koštialiková, ktorá sa spomedzi 22 súťažiacich umiestnila na 4. mieste.

Mgr. Marek Šimurka, Mgr. Andrea Machová