fbpx

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna – 28.3.2017

V súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vám oznamujeme, že na 28. 3. 2017  bolo rozhodnutím riaditeľky Piaristickej spojenej školy F. Hanáka, Ul. A. Hlinku 44 v Prievidzi udelené voľno žiakom všetkých organizačných zložiek Piaristickej spojenej školy F. Hanáka Prievidza.

Riaditeľské voľno sa udeľuje z dôvodu celoslovenskej oslavy 400. výročia založenia piaristickej rehole, ktorá sa bude konať v Nitre.