fbpx

Zapojili sme sa do súťaže „Poznaj a chráň“

Dňa 29. marca 2017 sa 3 naši žiaci zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády kategória E, ktorá sa nazýva aj „Poznaj a chráň“. V odbornosti ZOOLÓGIA našu školu reprezentovali dve žiačky zo Základnej školy : Magdaléna Raabová, 5.A a Ema Detková, 5.A a v odbornosti BOTANIKA jeden žiak z 8-ročného gymnázia Adam Borák, príma. Všetci traja žiaci boli úspešnými riešiteľmi okresného kola a Adam Borák postupuje do ďalšieho krajského kola súťaže.

Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a Adamovi gratulujeme k postupu !

 Mgr. Anna Čížová