fbpx

Vyhodnotenie jarného zberu papiera

Prvé jarné lúče prilákali na školský dvor mnoho ochotných žiakov a rodičov, ktorí prinášali káričky a autá plné novín, časopisov, katalógov a papierových obalov.  Aj tentokrát sa nám podarilo zaplniť dva kontajnery a až ten tretí odolal náporu valiaceho sa papiera. Podľa váhy v zberných surovinách sa nám podarilo vyzbierať 15 441 kg, za čo naša škola získala 577,18 . V kategórii mladších žiakov zvíťazila 2.B trieda (73,58 kg na žiaka) a v staršej kategórii sekunda (102,80 kg na žiaka). Časť peňazí použijeme na zakúpenie odmien pre deti a väčšinu (cca 440 €) € využije škola na nákup hygienických vreckoviek na toaletách. Víťazom blahoželáme a všetkým „papiero-zberačom“ ďakujeme za pomoc škole.

Vyhodnotenie zberu papiera – jar 2017

Trieda Celkové množstvo papiera v kg Priemer na žiaka v kg

Najdôležitejší údaj!!!

Poradie
Kategória mladší žiaci
1.A 463,5 27,26 5.
1.B 978,5 65,23 3.
2.A 860 57,33 4.
2.B 883 73,58 1.
3.A 473,5 21,52 6.
3.B 344 21,50 7.
4.A 1785 68,65 2.
Kategória starší žiaci
5.A 1991,4 73,75 2.
5.B 1764 67,0 3.
6.A 359 25,64 5.
7.A 139 6,61 11.
7.B 279 17,43 7.
8.A 165 10,31 9.
9.A 642 24,69 6.
prima 1481,5 54,87 4.
sekunda 2673 102,80 1.
tercia 208,6 9,48 10.
kvarta 18 0,78 14.
kvinta 57 2,85 13.
sexta 7 0,41 16.
septima 70 3,5 12.
1.G 429,2 15,89 8.
2.G 12 0,55 15.
3.G 5 0,25 17.
4.G 0 0 18.

Kategória SOŠ

3.E 15   Pochvala 🙂

Všetkým papiero-zberačom veľká vďaka za pomoc škole!

Víťazom srdečne blahoželáme!!!

 

Mgr. A. Machová