fbpx

Slávnostné uvedenie názvu Námestie piaristov do života

Mesto Prievidza v spolupráci s Rehoľou piaristov na Slovensku vás srdečne pozývajú na slávnostné uvedenie názvu Námestie piaristov do života.
Tabuľa s názvom námestia bude slávnostne odhalená v piatok 2. júna 2017 o 15:30 na budove piaristického kostola v rámci podujatia PiarFest pre rodičov detí Piaristickej spojenej školy F. Hanáka. Koná sa pri príležitosti Kalazanského jubilejného roka, kedy si Rehoľa piaristov pripomína 400. výročie svojho vzniku.