fbpx

Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania

V školskom roku 2021/2022 Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania neotvárame.