fbpx

Pomôžte prosím nášmu projektu svojím hlasom

Milí rodičia, študenti a priatelia školy,

prosíme hlasovať, na stránke Raiffeisen banky  GESTOPREMESTO

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/prievidza  za projekt Reálny experiment a pomôcť získať pre školu 1000 eur na nákup senzorov. Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie výučby prírodovedných predmetov s využitím IKT, a to konkrétne počítačom podporovaný experiment, počítačové modelovanie a simulácie, interaktívne video. Ďakujeme za podporu.

Vďaka Vaším hlasom sme získali finančné prostriedky na nákup hudobných nástrojov, aj na nákup zelene spolu v sume 2000 eur v predchádzajúcich projektoch.