fbpx

Deň s mládežou ,,mladí pre Prievidzu”

Aj tento rok sa naša škola zapojila do tejto zaujímavej akcie, ktorá sa konala už ôsmy-krát na námestí v Prievidzi. Okrem pekného a útulného stánku, kde sme mali tento rok aj ,, chilli-out zónu”, sme ponúkali záujemcom o štúdium na našej škole užitočné informácie . V programe na pódiu boli zapojení šikovní žiaci ( a šikovná pani učiteľka): Klára Džuponová ( tercia) so spevom a doprevádzala ju na keyborde p.u. Smahová, Martin Plesnivý s Dávidom Búrym ( oktáva) s tancom, Andrea Danková ( septima) tiež so spevom a Dominika Detková (kvinta) s Martinom Nemčekom (septima) s tancom a ako hlavný bod programu sme aj tento rok roztancovali námestie s Makarenou. Veríme, že sa vám tento rok program páčil a tešíme sa na budúci rok.

Mária Mondočková 2.G