fbpx

Projekt Erasmus+ KA1 „Naša škola – dom bez bariér“ sa blíži k finále

Náš druhý úspešný projekt Erasmus+ „Naša škola – dom bez bariér“ má za sebou väčšinu naplánovaných pobytov. V priebehu mesiacov jún – september vycestovalo za novými skúsenosťami a poznatkami do zahraničia ďalších 5 učiteľov. Zrealizoval sa z minulého roka odložený job shadowing na strednej škole v Slovinsku a taktiež 4 ďalšie štruktúrované kurzy. Súčasťou jedného z nich bol aj job shadowing na strednej škole v Anglicku. V pondelok 2.10. členovia tímu vyhodnocovali pobyty a pripravovali propagáciu projektu a šírenie výsledkov. Ešte sú naplánované dva pobyty, jeden v Českej republike a jeden kurz v Anglicku odložený z júna, ktorý je kombinovaný s návštevou materskej alebo primárnej školy. O našom projekte budete čoskoro počuť aj v našej regionálnej televízii. Ukončenie projektu je v apríli 2018, takže ešte o nás budete počuť.