fbpx

PALACINKA PRE PORTORIKO

Pri príležitosti  francúzskeho týždňa chutí  sme v pondelok  9. 10. 2017 zorganizovali na našej škole akciu pod názvom “Palacinka pre Portoriko “. Týždeň chutí (La Semaine du Goût) je medzinárodné podujatie, ktoré sa tradične organizuje v mesiaci október vo viacerých krajinách Európy a sveta. Tohtoročnú oslavu chutí sme spojili s dobročinnou zbierkou pre našich spolubratov piaristov v Portoriku.V pondelok cez veľkú prestávku si mohli všetci žiaci, učitelia či rodičia zakúpiť za 0,50€ palacinku a touto sumou prispieť na pomoc piaristom v Portoriku, ktorých postihol ničivý hurikán. Palacinky vlastnoručne napiekli a plnili žiaci –francúzštinári.Výťažok z tejto chutnej a šľachetnej akcie bol viac ako 350,-€.

Všetkým zúčastneným patrí obrovské ĎAKUJEM / MERCI za také štedré a otvorené srdcia a veľmi príjemnú atmosféru, ktorá sa  spolu s vôňou palaciniek šírila všade navôkol.

Video z tohto podujatia natočili a zostrihali naši šikovní grafici. Posúďte sami!

                                                                           Mgr. Anna Čížová a Mgr. Zuzana Korineková