Sviečka za nenarodené deti

Sviečka za nenarodené deti

Už po siedmykrát sa naša škola pod záštitou rehole piaristov zapojila v závere októbra do projektu Sviečka za nenarodené deti.

Hlavnou myšlienkou projektu je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. 

Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. „V modlitbách chceme pamätať aj na rodičov týchto detí, i na tých, čo vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo, odpustenie a modlitba sú cesta, ktorá je symbolom tohto duchovného rozmeru,“ vysvetľuje Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, ktoré projekt organizuje.

Sprievodné osvetové aktivity projektu sú spojené so šírením úcty k životu v každej jeho fáze – od počatia až po prirodzenú smrť. „Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách našich domovov. Práve predaj dvoch druhov týchto symbolických sviečok s logom Fóra života v rámci verejnej zbierky, je „základným zdrojom pre financovanie celoročných pro-life a pro-family projektov, kampaní a aktivít vo všetkých regiónoch Slovenska.“

Plastovú sviečku si mohli 27. 10. 2017 aj v našej škole zakúpiť jej študeni i zamestnanci  za 1 €. Zo srdca ďakujeme i za každý príspevok navyše.

Prispieť je možné v tomto projekte aj zaslaním SMS správy v hodnote 2 € s textom DMS SVIECKA na číslo 877 alebo príspevkom na účet SK25 0900 0000 0050 3335 7295

Prosíme všetkých, ktorým nie je ľahostajná problematika ochrany života, ľudskej dôstojnosti a rodiny, o príspevok v rámci svojich možností, aby sa tieto kľúčové existenčné témy nedostávali na okraj záujmu spoločnosti, ale priamo do jej stredu.

Bližšie informácie o kampani si môžete pozrieť na stránke: http://www.forumzivota.sk/2017/10/12/sviecka-za-nenarodene-deti-2017-materialy-na-stiahnutie/

E. Blašková, koordinátor Výchovy k manželstvu a rodičovstvu na PSŠ FH