V októbri nám staré mamy a starí otcovia priniesli darček

V októbri nám staré mamy a starí otcovia priniesli darček

Darčeky majú rady malé deti, ale aj veľkí dospelí. A v októbri sme dostávali darčeky v našej škole každý deň. Aké? A od koho? „Priniesli“ nám ich so sebou starí rodičia. Bola to ich nenápadná prítomnosť medzi nami a ich vrúcna modlitba ruženca v školskej kaplnke, ktorú denne obetovali za našu školu a za všetky deti a zamestnancov v nej.

Nuž, malo to byť pôvodne opačne. Chceli sme ich pozvať k nám do školy, aby sme si pripomenuli ich vzácnu hodnotu, ich múdrosť, aby sme im vzdali úctu a prejavili vďaku za ich svedectvo života. A napokon sme boli obdarovaní my. Ale to sme si naplno uvedomili až potom, keď sme s úžasom hľadeli, aké veci počas októbra Pán zosielal pre našu školu. Určite aj vďaka našim starým rodičom a ich vytrvalej modlitbe ruženca, v ktorej sú nám veľkým vzorom.

V posledný októbrový „pracovný deň“ sme všetkých našich modliacich sa starých rodičov privítali v kaplnke, aby sme im na záver aj my venovali skromný darček – svätú omšu s nimi a pre nich, ktorú celebroval páter Ján. Bol to vzácny čas, za ktorý z celého srdca ĎAKUJEME!

Veríme, že sa s našimi starými rodičmi ešte stretneme aj na iných podobných podujatiach.

E. Blašková, koordinátor Výchovy k manželstvu a rodičovstvu na PSŠ FH