Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

Osvojenie si nemeckého jazyka ako jedného z najdôležitejších európskych jazykov je pre mnohých študentov prioritou, pretože tento jazyk má i v našom regióne významné postavenie. Vedieť okrem anglického jazyka ešte jeden cudzí jazyk predstavuje pre mladých ľudí veľkú výhodu do budúcnosti.

Vyučovanie nemčiny je podporované i na našej škole. Každý rok majú žiaci a študenti možnosť zúčastniť sa na školskom kole olympiády, ktoré sa v tomto roku uskutočnilo 23. 11.

Súťažilo sa v troch kategóriách: 1 B, 2 A, 2 B.

Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali: Anna Tulíková – 1 B,  Agáta Čurná  – 2 A, Alžbeta Kuhajdová – 2 B.

Víťazom blahoželáme k úspechu a želáme im veľa vytrvalosti pri príprave do obvodného kola.

Za účasť ďakujeme aj  všetkým ostatným študentom, ktorí si na školskom kole preverili svoje jazykové schopnosti .

Mgr. Zuzana Boráková, Mgr. Dagmar Tragorová