Ročenka školy

Ročenka školy

Už niekoľko rokov vďaka sponzorom  môžeme vydávať Ročenku školy. Touto cestou sa chceme poďakovať tým, ktorí prispeli na vydanie Ročenky  za školský rok 2016/2017. Srdečne ďakujeme spoločnostiam  SAD Prievidza,  tlačiarni Patria 1, ako aj p.  Miroslavovi Mondočkovi z Partners Group a Mgr. Soni Ličkovej, majiteľke lekárne MEDIUM – MED.