fbpx

Dejepisná olympiáda – školské kolo

 5. decembra 2017 sa na základnej škole konalo školské kolo Dejepisnej olympiády v kategórii D (8. ročník) a 8. decembra 2017 školské kolo Dejepisnej olympiády v kategórii C (9. ročník). Zmerať si vedomosti z histórie sa rozhodlo 7 žiakov (dvaja žiaci z VIII. A triedy a 5 žiakov z IX. A triedy). Všetci zvládli test skladajúci sa z troch častí (úlohy z učiva daného ročníka, úlohy z vybraného monotematického celku a úlohy z regionálnej histórie) úspešne. Najmä chlapci z 8. ročníka, ktorí už majú skúsenosti s olympiádou, ukázali vynikajúce vedomosti. Aj deviataci svojimi výsledkami potvrdili, že ich dejiny zaujímajú. Súťažiacim, ktorí budú našu školu reprezentovať v okresnom kole, prajeme veľa chuti do ďalšieho (náročného) štúdia historických materiálov a veríme, že budú vo vyššom kole súťaže rovnako úspešní ako na domácej pôde.

Mgr. Martina Grolmusová

Výsledky:

KATEGÓRIA D
Poradie Meno a priezvisko Počet bodov (max. 100b)
1. Jakub Struhačka 95
2. Andrej Mazánik 95

              

KATEGÓRIA C
Poradie Meno a priezvisko Počet bodov (max. 100b)
1. Katarína Melišková 88
2. Ondrej Krausko 88
3. Marína Daubnerová 84
4. Viliam Zelenák 80
5. Samuel Malina 71