V našej škole vyrastajú nádejní rečníci

V našej škole vyrastajú nádejní rečníci

Dôkazom toho, že medzi žiakmi nášho gymnázia je veľké množstvo rečníckych talentov, je každoročný záujem žiakov o účasť v školskom kole súťaže v rétorike – Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Víťazi školského kola v I. a II. kategórii postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 27. marca 2018 v priestoroch Centra voľného času v Prievidzi. V II. kategórii naše gymnázium dôstojne reprezentoval Mário Orság zo sekundy. V I. kategórii súťažila Magdaléna Lakatošová z prímy, ktorá sa umiestnila na víťaznom 1. mieste, čím si zároveň vybojovala postup do krajského kola. Obom žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Magdaléne srdečne blahoželáme k víťazstvu.

PK SJL