Znova bodujeme na súťažiach v biológie a geografie

Znova bodujeme na súťažiach v biológie a geografie

V priebehu februára a marca sa uskutočnili viaceré kolá olympiád z biológie a geografie. Ešte pred chrípkovými prázdninami vo februári sme sa zúčastnili okresného kola geografickej olympiády. Mário Orság zo sekundy postúpil z 3. miesta do krajského kola v kategórii F. V kategórii F sme mali 2 úspešných riešiteľov, ktorí sa umiestnili na 6. a 10. mieste z 29. súťažiacich.

V marci sa v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády. Naši žiaci súťažili v teoreticko-praktickej časti v kategóriách A a B. V kategórii B sa Jakub Kunovský z triedy sexta umiestnil na 4. mieste, napriek náročným úlohám sa mu podarilo stať sa úspešným riešiteľom. Druhý súťažiaci skončil na 7. mieste, tesne pod hranicou ÚR . Vrcholová kategória A máva vždy najzložitejšie úlohy, naše súťažiace sa umiestnili na 7. a 11. mieste no už bez titulu úspešný riešiteľ. Najvýraznejší úspech však zaznamenal Martin Franek z kvinty v projektovej časti Biologickej olympiády, ktorý sa v kategórii B umiestnil na 1. mieste a zaistil si postup do celoslovenského kola s výskumnou prácou „Rudné minerály v rozsypoch potokov Malej Magury“.

Naplánovať, zrealizovať, vyhodnotiť a odprezentovať výskumný projekt je veľmi náročné, no opláca sa. Prvý aprílový piatok sa zúčastníme s projektom „Vplyv prachu na mikroskopické živočíchy v machu“ krajského kola súťaže SOČ.

Krajské a celoslovenské kolá sa uskutočnia v priebehu najbližších týždňov, všetkým súťažiacim prajeme veľa úspechov pri riešení úloh a prezentovaní svojich projektov.

Mgr. Marek Šimurka