Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania

Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania

V školskom roku 2018/2019 v prípade dostatočného záujmu bude prebiehať Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania. Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať na sekretariáte školy do 30.6.2018. O otvorení, príp. neotvorení budeme informovať v prvom júlovom týždni. Podmienkou na otvorenie je min. počet záujemcov 15.