Plenárne rodičovské združenie 18.9.2018

Plenárne rodičovské združenie 18.9.2018

Pozývame rodičov na rodičovské združenie dňa 18. 9. 2019 s týmto programom:

 

16,00 – plenárne združenie v kostole
(schvaľovanie rozpočtu a príspevku združenia)

16,45 – triedne schôdzky

17,15 – stretnutie rodičovskej rady v klube – spätná väzba z triednych schôdzok, riešenie podnetov

 

Tešíme sa na stretnutie.