fbpx

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ

Elektronická prihláška do MŠ Určenie termínu zápisu MŠ Kritéria prijatia MŠ 2024-2025 Žiadosť o prijatie do MŠ Dotazník k zápisu Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu Písomné vyhlásenie pre zákonného zástupcu na poverenie v spávnom konaní...

Viac

POĎAKOVANIE darcom 2 % z daní

Vážení rodičia, milí priatelia, naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste nám prejavili dôveru a v roku 2019  venovali 2 percentá z daní v prospech Piaristickej spojenej školy F. Hanáka.   Predseda Združenia rodičov pri PSŠ F...

Viac

Spoznávali sme Šariš a Spiš

Počas dvoch dní (presnejšie 12. a 13. júna 2019) sa študenti I. G, kvinty a niekoľkí aj zo sexty vybrali na exkurziu, ktorej cieľom bolo spoznať prírodné i historické skvosty východného Slovenska. Prialo nám i počasie, čo sme ocenili najmä pri...

Viac

Návšteva NR SR

Viac než 30 študentov z prievidzských stredných škôl využilo príležitosť, ktorú im ponúklo mesta Prievidza a zúčastnili sa exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky. Viac než tretinu zo všetkých študentov tvorili žiaci našej Piaristickej...

Viac