Návšteva NR SR

Návšteva NR SR

Viac než 30 študentov z prievidzských stredných škôl využilo príležitosť, ktorú im ponúklo mesta Prievidza a zúčastnili sa exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky. Viac než tretinu zo všetkých študentov tvorili žiaci našej Piaristickej spojenej školy. Primárnym cieľom exkurzie bola návšteva NRSR, no prvotnou zastávkou bola iná z bratislavských dominánt, a to hrad stojaci na brehu Dunaja. Pridelený sprievodca sa postaral o rozsiahly výklad k exponáciam z rôznych historických období. Po prehliadke hradu sa už celá prievidzská výprava presunula k sídlu parlamentu, kde ich po krátkej prednáške o dejinách NRSR čakala tiež ukážka rokovania. Následne bola na programe aj beseda s poslankyňou NRSR a primátorkou mesta Prievidza Katarínou Macháčkovou. V rámci diskusie sa preberali témy ako šport, angažovanosť mladých v politike, osobné dôvody pani poslankyne na vstup do politiky či budúcnosť banského priemyslu na Hornej Nitre.

 

Autor textu: Adrián Mečiar

 

20190619_115013.jpg
20190619_115321.jpg
20190619_124440.jpg
20190619_130135.jpg
20190619_130327.jpg
20190619_130358.jpg
20190619_132619.jpg
20190619_132638.jpg
20190619_140226-e1563344888554.jpg