fbpx

POĎAKOVANIE darcom 2 % z daní

Vážení rodičia, milí priatelia,

naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste nám prejavili dôveru a v roku 2019  venovali 2 percentá z daní v prospech Piaristickej spojenej školy F. Hanáka.

 

Predseda Združenia rodičov pri PSŠ F. Hanáka

MUDr. Katarína Mlčáková

Riaditeľka Piaristickej spojenej  školy F. Hanáka

RNDr. Viera Beňová