fbpx

Prajeme všetkým našim žiakom a študentom príjemné prázdniny

Opäť sa stretneme

2.septembra 2019 o 7,50 hod. v triedach na úvodných triednických hodinách.