fbpx

Ako nepodľahnúť…

Deti, žiaci základných a stredných škôl predstavujú veľmi rizikovú skupinu vo vzťahu k rôznym závislostiam. Tým narastá potreba účinnej prevencie (čiže predchádzania závislostiam) a najmä pri­márnej prevencie, ktorá kladie dôraz na tie skupiny detí a mládeže, ktoré ešte neprišli do kontaktu s nevhodnými návykmi. Preto sa vybraní študenti gymnáziá zúčastnili na prednáškach na témy Riziká a ohrozenia internetu a Nelátkové návykové choroby –(shopingholizmus, komunikačné závislosti, workoholizmus a vzťahové závislosti). Na prednáškach z odborníčkami v týchto oblastiach nie len pasívne počúvali, ale na dané témy aj diskutovali.

Mgr. Monika Píšova