LingvaFest 2018 – jazykový festival

LingvaFest 2018 – jazykový festival

V dňoch 28. a 29. septembra sa v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnil prvý ročník jazykového festivalu s názvom LingvaFest. Nad týmto podujatím, ktorý zorganizovala Slovenská esperantská federácia, prebrala záštitu, mimo iných, aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová.

Cieľom festivalu bolo priblížiť bohatosť a pestrosť jazykov Európy a sveta, prezentovať najnovšie trendy a spôsoby výučby cudzích jazykov, ale hlavne vzbudiť a zvýšiť u verejnosti záujem o cudzie jazyky a kultúry.

V piatok 28. septembra sa tohto podujatia za našu školu zúčastnili p.uč. B. Šušolová spolu s niekoľkými žiakmi z tercie. Program bol veľmi bohatý a bolo z čoho vyberať. Hádam najväčším lákadlom pre žiakov boli jazykové rýchlokurzy bieloruštiny, indického jazyka hindi, esperanta, či staroslovienčiny. Zaujímavé a určite aj motivujúce bolo predstavenie 6 ročného dievčatka menom Bella Devyatkina, ktorá plynule hovorí 8 svetovými jazykmi. Známa slovenská polyglotka Lýdia Machová zas prezradila tajné triky, ktoré používajú polygloti pri osvojovaní si cudzích jazykov.

Už teraz sa tešíme na to, čo prinesie druhý ročník LingvaFest 2019!

Ing. B. Šušolová