fbpx

Exkurzia do Uhrovca a do Partizánskeho

  1. októbra 2018 sa žiaci tercie a VIII. Azúčastnili polytematickej exkurzie.

Ich prvou zastávkou bol Uhrovec, kde  si doplnili  svoje vedomosti z dejepisu a literatúry. Navštívili tu rodný dom dvoch významných slovenských osobností, Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Potom sa presunuli do Partizánskeho, presnejšie do Malých Bielic. V tamojšej hvezdárni  rozvíjali svoje fyzikálne znalosti. Vypočuli  si zaujímavú prednášku o vesmíre, pozreli si dokumentárny film a v rámci diskusie dostali odpovede na svoje zvedavé otázky. Ďalším bodom bohatého  programu bola  výstava venovaná životu Milana Rastislava Štefánika, ktorý  sa pričinil o vznik ČSR a bol povolaním astronóm. Na záver návštevy mali žiaci možnosť nahliadnuť aj do kupoly hvezdárne.

 

Mgr. Katarína Sekrenešová a Mgr. Martina Grolmusová