fbpx

Vianočný pozdrav

Zvestujem vám veľkú radosť:

Dnes sa vám narodil

Spasiteľ, Kristus Pán.“

Lk 2,10-11

 

Milostiplné a požehnané vianočné sviatky,

radosť betlehemského Dieťaťa a hojnosť

darov Ducha Svätého

 

Pravé svetlo, ktoré osvecuje

každého človeka, prišlo na svet.“

Jn 1,9

 

Nech Vaše srdcia zaplaví vianočná radosť

a naplnia ho dary Božieho Syna.

Požehnané Vianoce a všetko dobré

v novom roku

 

zo srdca želá

spoločenstvo

            Piaristickej spojenej školy

          Františka Hanáka v Prievidzi