2% zo zaplatenej dane pre naše deti

2% zo zaplatenej dane pre naše deti

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov fyzickej osoby – predvyplnené

 

Vážení rodičia,

           prosíme, podporte nás formou poukázania 2% zo zaplatenej dane z príjmu. Tieto finančné prostriedky pomôžu škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Získane peniaze použijeme na rozvoj športu, vybavenie učební,  na nové pomôcky.

 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného  prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

IČO: 36128805          Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Združenie rodičov pri Piaristickej spojenej škole F. Hanáka v Prievidzi

Adresa: A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na Váš daňový úrad

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 

Tlačivá na poukázanie 2% z daní fyzických osôb predvyplnené  nájdete na vrátnici školy, sekretariáte školy, alebo stiahnite TU 

http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf

Ďakujeme.