Bojovať proti extrémizmu sa dá aj vzdelávaním

Bojovať proti extrémizmu sa dá aj vzdelávaním

Dňa 20.5. 2019 našu školu navštívila kpt. Ing. Daniela Preťová a formou prednášok  priblížila žiakom SOŠ tému extrémizmu. Ozrejmila žiakom charakteristické črty extrémizmu a s ním spájaných aktivít. Poukázala  aj na trestnú rovinu tohto fenoménu, ktorú si často mladí ľudia málo uvedomujú a nevedia ho často ani správne definovať. O tom, že je to v súčasnosti veľmi „horúca“ téma, svedčili aj mnohé otázky študentov, na ktoré im p. kapitánka odborne odpovedala.

Mgr. Zuzana Boráková, Mgr. Monika Píšová