Návšteva ôsmakov na mestskom úrade

Návšteva ôsmakov na mestskom úrade

Deti z 8.A absolvovali v stredu 13. 11. 2019 návštevu na tunajšom Mestskom úrade, kde ich privítala primátorka mesta.

Najskôr žiaci prešli spolu s referentkou priestory úradu, kde im bola prezentovaná história a súčasnosť mesta. Následne sa v obradnej sále stretli s prednostom Mestského úradu MVDr. Norbertom Turanovičom, ktorý žiakom porozprával praktické informácie súvisiace s prácou a činnosťou, ktoré Mestský úrad vykonáva. V rámci stretnutia bol aj priestor na otázky súvisiace s funkciou primátora, poslanca Mestského zastupiteľstva, zamestnanca Mestského úradu, ako aj samotného občana mesta. Na záver boli deti prijaté samotnou primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou v jej kancelárii. Stretnutie bolo veľmi srdečné. Deti sa zoznámili s mestskými symbolmi, s kompetenciami a prácou primátora či mesta ako takého.

Z priestorov mestského úradu vychádzali s úsmevom na tvári, keďže ich sama pani primátorka obdarovala sladkou odmenou.

Mgr. Monika Píšová