Návšteva firmy BROSE

Návšteva firmy BROSE

Dňa 15.11. 2019 sa skupina našich žiakov z tried septima, oktáva, 3. G a 4. G zúčastnila na podujatí organizovanom firmou Brose. Táto nadväzuje spoluprácu so školami v oblasti kariérového poradenstva. Za týmto účelom pozvala do svojich priestorov zástupcov vysokých škôl technického zamerania – STU Bratislava, VUT Brno, Žilinská univerzita (Fakulta elektrotechniky a informačných technológií) a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (Fakulta špeciálnej techniky), ktorí informovali žiakov o možnostiach štúdia a uplatnenia v praxi.

Mgr. Zuzana Boráková