Potravinová zbierka

Potravinová zbierka

Miestna charitatívna organizácia – „Charita – Dom sv. Vincenta“ organizuje tradične potravinovú zbierku, ktorú realizuje v spolupráci s obchodným domom Tesco. Podujatie sme podporili aj tento rok a pri zbierke potravín pomáhali 21. 11. a 22.11. 2019 žiaci – dobrovoľníci z tried 1.G a 2F. Za pomoc ďakujeme!

Mgr. Zuzana Boráková