fbpx

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 19. 11. 2019 si sily v anglickom jazyku zmerali žiaci nižšieho a vyššieho gymnázia. Do okresného kola postúpili: v kategórii 1A Beáta Mlčáková (príma), v kategórii 1B Klára Izabela Šuníková (kvarta), v kategórii 2A Bianka Ježeková (kvinta) a v kategórii 2B Ladislav Révay (septima). Všetkým víťazom srdečne gratulujeme a želáme im veľa úspechov v ďalšom kole.

PK CJ