Podporte nás svojimi 2% z dane

Podporte nás svojimi 2% z dane

Vážení rodičia,

prosíme, podporte nás formou poukázania 2% zo zaplatenej dane z príjmu. Tieto finančné prostriedky pomôžu škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Získane peniaze použijeme na vybavenie učební, na vzdelávanie, na pomôcky.

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov fyzickej osoby – predvyplnené 

2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného  prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

Pozor IČO musí byť zarovnané SPRAVA

IČO: 36128805                                        Právna forma:       Občianske združenie

Obchodné meno:       Združenie rodičov pri Piaristickej spojenej škole F. Hanáka v Prievidzi

Adresa: A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza

 

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Tlačivá na poukázanie 2% z daní fyzických osôb predvyplnené  nájdete na vrátnici aj sekretariáte školy, alebo stiahnite TU.

Viac na rozhodni.sk