fbpx

Medzinárodný deň materinského jazyka

Hodnotu rodnej reči a materinského jazyka, ktoré si v bežnom živote málokedy uvedomujeme. Pritom práve jazyky sú najsilnejšími nástrojmi na zachovanie nášho hmotného ale aj nehmotného kultúrneho dedičstva. Dňa 21. 2. 2020 oslavujeme Medzinárodný deň materinského jazyka kedy si pripomíname, poznávame a zvyšujeme úroveň a povedomie dôležitosti jazykov aj na našej škole. Počas hodín predmetu Umenie a kultúra študenti gymnázia stvárnili materinský jazyk v literárnej alebo výtvarnej podobe. Ako ukážku prikladám báseň od šikovnej a talentovanej študentky Ingrid, ktorá opísala vývin nášho jazyka vo veršoch. Nakoniec, posúďte sami.

Mgr. Miroslava Grolmusová